Tuesday, February 5, 2008

Fearg!!

Taim ag troid le mo chailin i noimead....taim breoite lei chun an fhirrine a ra agus nil fhios agam go mbeadh aon docha againn.

Cen fath? Bhuel sin e an sceal fada. thaining me abhaile inne tar eis an deireadh seacthaine sa New Orleans....bhi tuirse mor orm. fhiafrigh mo cailin ba maith liom ag dul go dti an phictiurlinn chun 'there will be blood' a feachaint areir agus chuaigh me. Is scannan an-saibhir agus suimiul e agus bhain me sult mor as e...ar aon nos tar eis an scannan tosaiomar ag caint faoi e. bhi meascan mearai uirthi mar cheap si go raibh mac amhain sa scannan, ach bhi si cearr mar bhi beirt mhic ann (ach aisteoir ceanna ag aisteoireacht mar gach mac)...duirt me go raibh se soileir go raibh beirt mhic sa scannan agus thainig fearg uirthi agus stad si ag caint...nil a lan am agam le seafoid mar sin agus d'fhan me ciuin....d'fhilliomar abhaile (bhuel, mo arasan) agus chuaiomar chun leaba agus nil aon focail a ra...tar eis tamall lig si ar go raibh si ag gol, agus d'fhiafrigh me 'an bhfuil tu ceart?'...ciuinas...agus duirt me 'ceart, nil me buartha'

'sin e soileir' a duirt si mar freagair agus tar eis cupla noimead eile phreab si amach as an leaba agus chuaigh si abhaile...gan amhras bhi si ag smaoineamh go raibh suim agam an ruaig a chur uirthi ach nil aon suim agam. Thit me i mo choladh, d'eirigh me sa maidin seo agus thainig me chun obair....

mura cuirfidh si glaoch no teachtaireacht dom, taimid criocaithe. agus nilim cinnte go bhfuil se an rud maith no dona, mar ta a lan fadbhanna ag eiri sa an gaol go deireanach.

Cheannaigh me an bronntanans an-dheas di le Nollaig, an uaireadoir. Cheannaigh si an leabhair agus cupla DVDs dom....is aoibhinn liom an leabhair ach nil me sasta le an DVDs, scannain as an daicheadi faoi bithiunaigh.....bhi si soleir dom go cheannaigh si an DVDs mar bhi siad an-saor....nil aon aon suim agam sa sean-scannain, go hairithe scannain faoi bithunaigh....nilim buartha faoi an luach le an DVDs, ach ni dearna si an iarracht mor agus bhi dioma mor orm mar shin....duirt si an rud comhchosuil faoi an iarracht nuair a chonaic si mo bronntanas agus geallaigh si an bronntanas deas a fail le mo breithla, i lar Eanair

Ach bhi dioma orm aris ar mo breithla....rinne si an dinnear go deas agus an caca milse freisin agus sin e ceart, ach le mo bronntanas thug si dom cupla griangraif sa albam beag as an turas a thugamar chun eire...aris nil me sasta, agus bhi fearg nios mo agam faoi a t-iarracht i gcomparaid le an luach, ach chun an fhirrine a ra, tuigim anois go bhfuil si an sprionloir agus cuir isteach orm faoi e.

Chomh maith le sin, ta ar saol gra ag dul suas an leithreas....ta a lan 'fadhbanna bean' aici agus nilimid abalta gra a dheanamh gach la, no gach seachtaine anois is aris....nuair a thainig seans chun leanunachuis a deanamh, is e gearr mar a fadbhanna...thug me tacaoicht mor di ar feadh an bhliain seo caite ach anois, agus le gach rud eile, bhi me ag smaoineamh faoi an beatha eile, agus an cailin eile, roimhe an troid go fiu.

No comments: