Tuesday, January 22, 2008

Cleachtadh

Bhuel dheinis mo blog cupla miona fado le an rang a bhi me ag muine. Bhi me ag muine faoi Web 2.0, ag teastaigh daoine conas chun blog no wiki a dheanamh. Mar shin, theastaigh an sampla uaim, agus thosaigh an blog seo. Nior aon cuis go maith agam ag scriobh as Gaeilge, ach bhi me ag triall a cuir ina lui ar na cailini Mearcainaigh i mo rang. Sin e bron, ta fhios agam.

Ar aon nos, teastaionn uaim an ait a bhfuil me abalta mo Gaeilge a cleachtadh. Seo e. Taim i mo chonai sa Stait Aonaithe fos, agus nil a lan deiseanna agam an teanga duchasach a labhairt no a eist. Ta me ag triall, gam amhras. Thosaigh me ag muine an rang Gaeilge beag anuraidh le beirt daltai. Ta cupla fadbhanna le an rang afach. Nil ach am amhain a buailimid, agus mar sin ni bhfoghlaimaionn na daltai (cailin amhain agus buachaill amhain) a lan gaeilge.

Chomh maith leis sin, buailfainn le an buachaill eile gach Aoine chun Gaeilge a cleachtadh. Is Meiricainach e, ach ta Gaeilge go an-mhaith aige. Ta fadbh leis freisin afach, mar nil a lan taithi aige ag labhairt as gaeilge agus mar sin bheinn me ag caint agus ag caint agus ni bheadh se ach ag eist. Cleacthadh, gan dabht, ach nil se cleachtadh go maith.

Ta cupla Eireannaigh eile ina gconai sa Newark DE freisin, ach nil aon suim acu ag caint as Gaeilge. Le tamaill, bhi me fein agus Elaine, mo chara agus duine amhain a bhi me i mo chonai le anois, ag usaid Gaeilge gach la, ach stop siad ag caint as Gaeilge anois.

Feachfainn TG4 ar an tIdirlion anois is aris, ach chun an fhirrine a ra, bheadh na daoine ag labhairt ro-thapa agus nil me abalta a thuiscint ach cupla focail. chomh maith leis sin bheinn leisciuil anois is aris, mar bheinn ag leamh na fotheideali as bearla in ait ag eist le na comhra as Gaeilge.

Cheannaigh me cupla leabhair gaeilge freisin. Thosaigh me ag leamh Harry Potter agus an Orchloch sa Deireadh Fomhair agus taim ag leamh fos!! Nior leamh me an leabhar as Bearla roimhe agus mar sin nil fhios agam cad e a tharlu anois is aris!! Ceapaim go bhfuil se beagan deacair le daoine agus an focloir mor aige, go hairithe mar usaideann an udar focail nach bhfuil tu ag usaid gach la, mar shampla 'ulchaban'.

Ach leamh me an leabhair 'Foglaimeori Fasta' i rith an saoire Nollaig. Bhi se nios furasta i gcomparaid le Harry Potter, agus bhi brod mor orm mar chriognaigh me mo chead leabhair as Gaeilge!! Cheannaigh me 'Bean i mBiarritz fresin', agus tosfaidh me ag leamh e nuair (no ma bhfeidir!)a criochnaionn me le Harry!

Mar sin, sin e!! Teastaionn me cleactadh ag scriobh as Gaeilge agus beidh me ag triall cupla focail a scriobh cupla am le seachtain. Ta bron orm le mo grammadach agus mo litriu, nil ach foghlaimeor me agus taim ag triall chun mo dhiceall a dheanamh.

1 comment:

Brian said...

Maith thú, a Chaoimhín.
Tá súil agam go bhfuil 'Bean i mBiarritz' léite agat faoi seo, agus gur bhain tú taithneamh as.

Ádh mór,
Brian
(Údar)